Program VDO Fleet Start k archivácii a vyhodnocovaniu údajov

Program VDO Fleet Start k archivácii a vyhodnocovaniu údajov z tachografov a kariet vodičov.

Variant
Skladom
Kód: 18/STA
Značka: VDO
€298

Popis

VDO Fleet je moderné a profesionálne riešenie k archivácii a vyhodnocovaniu údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov na platforme webovej služby, ktoré si našlo svoje široké uplatnenie v celej Európe vrátane Slovenska.

VDO Fleet sa ponúka vo verzii START a ADVANCED.

Verzia START je štartovací balík na 6 mesiacov do 50 vozidiel s jednorazovým poplatkom.

Verzia ADVANCED je na báze mesačného predplatného pre konkrétny rozsah vozidiel. Cena VDO FLEET nad 50 vozidiel sa stanovuje individuálne (kontaktujte nás telefonicky alebo emailom). V cene VDO FLEET sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s jeho prevádzkou počas celej doby jeho používania. Po uplynutí 6-tich mesiacov verzie START začína plynúť 12 mesačná platnosť verzie ADVANCED. Odporúča forma predplatného je na základe trvalého platobného príkazu.

Hlavné funkcie a výhody webovej služby VDO FLEET:

 • Automatická kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy (priestupkov)
 • Grafické zobrazenie a textové vyhodnotených priestupkov
 • Hlásenie priestupkov pre vodičov vo forme tlačiva, ako to predpisuje legislatíva
 • Automatické vyhodnotenie údajov z kariet vodičov a tachografov vrátane prejdených km
 • Automatické vyhodnotenie pracovného času a práce dennej/nočnej/v čase dní pracovného voľna
 • Automatické upozornenie na potrebu sťahovania údajov z tachografov a kariet vodičov
 • Cena programu nastavená na počet vozidiel (k vozidlu je priradených max 5 vodičov)
 • Možnosť nastavenia intervalu importu údajov na 1x týždenne z karty vodiča a 1x mesačne z tachografu (potrebné konzultovať s dodávateľom)
 • Možnosť automatického generovania tlačových výstupov
 • Možnosť automatického zasielania tlačových výstupov do emailu užívateľa
 • Možnosť automatického importu údajov z tachografov a kariet vodičov stiahnutých VDO Smart Terminálom a RDD zariadením cez mobilnú dátovú GSM sieť
 • Automatická aktualizácia bez potreby zásahu obsluhy a bez ďalších poplatkov
 • Možnosť stiahnutia a importu údajov z kariet vodičov stiahnutých cez čítačkou kariet
 • Možnosť stiahnutia a importu údajov z tachografov stiahnutých dátovým kľúčom DLK Pro Smart
 • Automatická implementácia legislatívnych zmien týkajúcich sa tachografov a vodičov
 • Možnosť práce s programom z akéhokoľvek počítača v internetovej sieti
 • Lokalizácia v Slovenskom jazyku a priebežne nových funkcií
 • Užívateľsky intuitívna obsluha a prehľady v tabuľkovej a grafickej forme
 • Možnosť prepojenia s programami tretích strán (na dopyt)

VDO FLEET je pripravený aj pre generáciu inteligentných tachografov verzie 2

VDO FLEET plne podporuje súbory z tachografov a kariet vodičov podľa prílohy 1B a 1C (GEN1 / GEN2). Prispôsobiteľné WIDGETY (tzv. prehľady na úvodnom panely programu) sú určené pre všetky dôležité informácie na jednom mieste. Ide o zobrazenie porušení, pripomienok k sťahovaniu, o chýbajúcich údajoch archívu, priestupkoch a udalostí. Prípadné problémy je možné ihneď operatívne sledovať a riešiť. Pri udalostiach alebo poruchách tachografu alebo karty vodiča je možné podniknúť okamžité kroky na nápravu. Upozornenia Vás nepretržite informujú o akýchkoľvek problémoch, ako napr. na stiahnutie, na chýbajúce archívne údaje, na chybové hlásenia tachografu, na jazdu bez vloženej karty vodiča, na jazdu bez zadania krajiny výjazdu a príjazdu, na chýbajúce manuálne zadania dodatkov, na neregistrované karty vodiča, atď. To umožňuje podniknúť okamžité kroky na riešenie problému ktorý nastal a v budúcnosti by mohol byť dôvodom sankcii zo strany orgánov štátnej správy.

Archivácia údajov vo VDO FLEET, prehľad a spravovanie archívu vrátane chýbajúcich záznamov

Nekompletnosť údajov z tachografov a kariet vodičov môže mať za následok vysoké sankcie zo strany orgánov štátnej správy. Kontrola úplnosti údajov je preto veľmi dôležitá. Vďaka prehľadu a viacfarebnému označeniu je okamžite jasné, či sú údaje v poriadku. Kliknutím na prehľady je priamy prístup aj k podrobnostiam týchto údajov. Pokiaľ je požiadavka dostávať prehľady pravidelne do prednastaveného emailu, tak emailový automat automaticky vygeneruje a odošle v nastavených intervaloch správy s potrebnými údajmi vo formáte pdf alebo csv. Program VDO FLEET garantuje správne archivovania a analýzu údajov z tachografov a kariet vodičov. Je pripravený už aj pre budúce ITS funkcie (Inteligentné dopravné systémy), kabotážne prepravy a pre ďalšiu integráciu tachografov do budúcich systémov. Program VDO FLEET ponúka istotu, že dáta budú správne analyzované, archivované a chránené.

Na stiahnutie

pdf icon mala Návod

 Kontakt: +421 903 227 734, +421 903 224 003, +421 903 761 464

Späť do obchodu