Program TIS WEB Štartovací balík na archiváciu a vyhodnocovanie údajov

Program k archivácii a vyhodnocovaniu údajov z tachografov a kariet vodičov formou 6-mesačného štartovacieho balíka.

 

Variant
Skladom
Kód: 18/STA
Značka: VDO
€295

Popis

Program TIS WEB® verzie 5.0 je moderné a profesionálne riešenie od VDO k archivácii a vyhodnocovaniu údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov na platforme webovej služby, ktoré si našlo svoje široké uplatnenie v celej Európe. Program TIS WEB® sa ponúka buď ako "Štartovací balík" za zvýhodnenú cenu za 6 mesiacov do 50 vozidiel alebo vo verzii "BASIC" s predplatným na 12 mesiacov /viď. TIS WEB® Basic/.  

V cene programu TIS WEB® sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s jeho prevádzkou. V prípade štartovacieho balíka nad 50 vozidiel sa stanovuje cena individuálne. V tomto prípade nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

V prípade štartovacieho balíka po uplynutí 6 mesiacov sú ceny na báze mesačných poplatkov vo verzii ADVANCED /viď. tabuľka nižšie/. K tomu stačí vyplniť akceptačný formulár najneskôr v 6 mesiaci. Pokiaľ sa používateľ programu TIS WEB® rozhodne uhradiť poplatky za ďalších 12 mesiacov vopred, tak cena poplatku bude nižšia o 3%.

  

Kontakt: 0903 22 40 03 / 0903 22 77 34

  

Mesačné náklady na program TIS WEB 5.0 vo verzii ADVANCED po uplynutí 6 mesiacov

Rozsah počtu vozidiel Mesačný poplatok za vozidlo bez DPH 20%
1. 24,30 €
2. 2 - 4 38,50 €
4. 5 - 11 55,30 €
5. 11 - 20 62,20 €
6. 21 - 30 67,80 €
7. 31 - 40 72,60 €
8. 41 - 50 77,00 €

 Nad 50 vozidiel sa cena mesačného poplatku určuje individuálne.

 

Hlavné funkcie a výhody

 • Automatická kontrola dodržiavania sociálnej legislatívy /tzv. priestupkov/
 • Grafické zobrazenie a textové vyhodnotených priestupkov
 • Textové hlásenie priestupkov vo forme tlačiva pre vodičov tak, ako to predpisuje legislatíva
 • Automatické vyhodnotenie denných aktivít z kariet vodičov a údajov z tachografov vrátane prejdených km
 • Automatické vyhodnotenie nočnej práce / práce cez víkend / práce počas sviatkov / pracovného času
 • Automatické upozornenie obsluhy na potrebu sťahovania údajov z tachografov a kariet vodičov
 • Cena programu je podľa počtu vozidiel a nie vodičov / k jednému vozidlu je priradených až 5 vodičov
 • Interval importu údajov je nastavený v zákonnom limite s možnosťou skrátenia importu najmenej 1x týždenne z karty vodiča a 1x mesačne z tachografu /potrebné konzultovať s dodávateľom/
 • Možnosť priameho prepojenia s tachografom a kartou vodiča cez mobilnú GSM sieť  SMART APK /aplikáciou/ v mobilnom telefóne a externého Bluetooth zariadenia v tachografe /SmartLink - dostupné, VDO Link  - momentálne ešte nedostupné/
 • Možnosť automatického generovania tlačových výstupov v PDF formáte vo verzii ADVANCED
 • Možnosť automatického zasielania tlačových výstupov v PDF formáte do e-mailu užívateľa vo verzii ADVANCED
 • Možnosť automatického importu údajov z tachografov a kariet vodičov stiahnutých VDO Smart Terminálom alebo RDD zariadením automatizovane cez mobilnú dátovú GSM sieť
 • Automatická aktualizácia bez potreby zásahu obsluhy a bez ďalších poplatkov
 • Možnosť stiahnutia a automatického importu údajov stiahnutých z kariet vodičov čítačkou kariet /čítačka kariet je súčasťou štartovacieho balíka/
 • Možnosť stiahnutia a automatického importu údajov stiahnutých z tachografov dátovým kľúčom DLK Pro Downloadkey Smart
 • Automatická implementácia legislatívnych zmien súvisiacich s údajmi z tachografov a kariet vodičov
 • Možnosť práce s programom z akéhokoľvek počítača v internetovej sieti
 • Kompletná lokalizácia v Slovenskom jazyku a priebežne aj nových funkcií
 • Užívateľsky intuitívna obsluha a prehľady v tabuľkovej a grafickej forme
 • Obsluha programu ako návod kompletne zaznamenaný vo video formáte /obsluha programu TIS WEB® 5.0 - videa/
 • Možnosť prepojenia s programami tretích strán vo verzii "Professional"

 

Na stiahnutie

pdf icon mala Návod

 

Program TIS-WEB® 5.0 ponúka vďaka online prístupu cez internet štatistiky o vozidlách a vodičoch v celom vozovom parku. Priestupky sú vyhodnotené podľa stále aktuálne platnej legislatívy. Má moderný dizajn na najaktuálnejšej webovej platforme a je nenáročný na obsluhu. Prostredníctvom úvodného panelu, tzv. "PREHĽADU" poskytuje sústredené aktuálne udalosti týkajúce sa tachografov a kariet vodičov. Správy, prehľady a zostavy sa generujú veľmi rýchlo vďaka dynamicky prideľovanej kapacite servera podľa počtu vozidiel. Nové rozhranie TIS-WEB® 5.0 je moderné, elegantné, intuitívne a užívateľsky prívetivé. Vďaka novým škálovateľným serverom je jeho výkon na vysokej úrovni a aj pri veľkej množine údajov sa výstupy generujú behom okamihu.

Pripravený aj na generáciu inteligentných tachografov

Program TIS-WEB® 5.0 plne podporuje súbory z tachografov a kariet vodičov podľa prílohy 1B a 1C /GEN1, GEN2/. Prispôsobiteľné "widgety" (tzv. prehľady na úvodnom panely programu) sú určené pre všetky dôležité informácie na jednom mieste. Ide o zobrazenie porušení, pripomienok k sťahovaniu, o chýbajúcich údajoch archívu, priestupkoch a udalostí. Prípadné problémy je možné ihneď operatívne sledovať a riešiť. Pri udalostiach alebo poruchách tachografu alebo karty vodiča je možné podniknúť okamžité kroky na nápravu.

Upozornenia Vás nepretržite informujú o akýchkoľvek problémoch, ako napr. na stiahnutie, na chýbajúce archívne údaje, na chybové hlásenia tachografu, na jazdu bez vloženej karty vodiča, na jazdu bez zadania krajiny výjazdu a príjazdu, na chýbajúce manuálne zadania dodatkov, na neregistrované karty vodiča, atď. To umožňuje podniknúť okamžité kroky na riešenie problému ktorý nastal a v budúcnosti by mohol byť dôvodom sankcii zo strany orgánov štátnej správy.

Archivácia údajov, prehľad a spravovanie archívu vrátane chýbajúcich záznamov

Nekompletnosť údajov z tachografov a kariet vodičov môže mať za následok vysoké sankcie zo strany orgánov štátnej správy. Kontrola úplnosti údajov je preto veľmi dôležitá. Vďaka prehľadu a viacfarebnému označeniu je okamžite jasné, či sú údaje v poriadku. Kliknutím na prehľady je priamy prístup aj k podrobnostiam týchto údajov.

Pokiaľ je požiadavka dostávať prehľady pravidelne do prednastaveného e-mailu, tak e-mailový automat v štartovacom balíku a vo verzii ADVANCED automaticky vygeneruje a odošle v nastavených intervaloch správy s potrebnými údajmi vo formáte pdf alebo csv.

Program TIS-WEB® garantuje správne archivovania a analýzu údajov z tachografov a kariet vodičov. Je pripravený už aj pre budúce ITS funkcie (Inteligentné dopravné systémy), kabotážne prepravy a pre ďalšiu integráciu tachografov do budúcich systémov. Program TIS-WEB® 5.0 ponúka istotu, že dáta budú správne analyzované, archivované a chránené.

Kontakt: 0903 22 40 03 / 0903 22 77 34