Digitálne a inteligentné tachografy VDO typu DTCO aktuálnej verzie

Digitálny tachograf typu DTCO 3.0a a inteligentný tachograf verzie 2 typu DTCO 4.1.

Pre objednanie využite náš VOS (výmenný objednávkový systém)

Variant
Na dotaz Na dotaz Na dotaz Zvoľte variant
Kód: 11/DIG 11/INT 11/SAD Zvoľte variant
Značka: VDO
€599 €695 €799 od €599

Kliknite na obrázok VOS a objednajte si svoj nový inteligentný tachograf!

VOS LOGO DTCO CORRECT (1)

Pri objednávaní nového inteligentného tachografu verzie 2 je potrebné si zvoliť správnu variantu tachografu pre dané vozidlo. K plynulému a bezpečnému prechodu na nový inteligentný tachograf verzie 2 je určený webový nástroj VOS (výmenný objednávkový systém) k predobjednaniu/objednaniu nového inteligentného tachografu verzie 2. 

DTCO 4.1 UNI 24V/12V je univerzálne prevedenie nového inteligentného tachografu VDO verzie 2 pre 12V alebo 24V napájanie. Výmenu nevyhovujúceho tachografu za nový inteligentný tachograf verzie 2 je možné vykonať iba zaškoleným personálom, ktorí zabezpečuje overenia a periodické prehliadky tachografov. Pre zarezervovanie termínu výmeny, overenia a periodickej prehliadky tachografu navštívte stránku našej partnerskej autorizovanej VDO dielne https://tachtest.sk/, alebo si vyberte jednu z našich ďalších partnerských autorizovaných VDO dielní na stránke https://www.tachografy.sk/zoznam-dielni.

pdf icon malaCeny prác a materiálu k objednávkam cez VOS.pdf

 

Popis systému VOS

Systém VOS je na princípe eshopu s funkciami navyše (napr. presne určí náhradu miesto nevhodného tachografu) a jeho použitie je jednoduché. Stačí zadať ako prvé IČO firmy a pokiaľ budú Vaše údaje dostupné, tak systém VOS ich predvyplní. Pokiaľ budú Vaše dodacie údaje iné ako fakturačné, tak to zaznačte v systéme, doplňte chýbajúce údaje a predpokladaný počet vozidiel.

V záložke „Vozidlá“ potom postupne zadávajte EČV, alebo EČV oddelené čiarkami (BA1234AA, BA1244BB, BA1234CC, .....) vložte do okna „Hromadné vypĺňanie“ ich nakopírovaním cez Ctrl+C a vložením cez Ctrl+V. Pokiaľ k Vášmu vozidlu systém VOS nájde potrebné údaje, tak ich predvyplní, pokiaľ nie, tak ich zadajte z protokolov z periodickej prehliadky nevyhovujúcich tachografov. Pokiaľ nedôjde k osobnému odberu tachografov, tak ešte zadajte doručenie kuriérom.

V záložke „Zhrnutie“ pred odoslaním požiadavky skontrolujte údaje, prípadne zaznačte, že by ste mali záujem aj o informácie týkajúce sa automatizovaného sťahovania a prenosu údajov z tachografov a kariet vodičov. Pri prepnutí súvisiaceho tlačidla do stavu ÁNO sa Vám zobrazí aj stručný popis jedného z ponúkaných systémov. V tomto prípade ide o novinku pod názvom VDO LINK bez potreby inštalácie.

Buďte s nami SMART a budúcnosť si naplánujte s výrobkami VDO z našej ponuky od spoločnosti Continental.

Výhody systému VOS

Pokiaľ si predobjednáte tachografy včas (odporúča sa už tento rok aj pre dodávky týkajúce sa rokov 2024 a 2025), tak my Vám ich zarezervujeme vo výrobe, naskladníme a najmenej 30 dní pred ich dodaním Vás budeme kontaktovať k ich odberu. Tak neváhajte, kliknite na logo systému VOS vyššie, začnite s vypĺňaním potrebných údajov a predobjednajte/objednajte si tachografy.

Tachografy DTCO 4.1 sú v systéme VOS vo dvoch cenových úrovniach. Vyššia cena sa týka sady k výmene za nevyhovujúci analógový tachograf alebo digitálny tachograf generácie 1 u vozidiel s prvou registráciou do 15.6.2019. Nižšia cena sa týka výmeny za nevyhovujúci digitálny tachograf generácie 2 (inteligentný tachograf verzie 1 s DSRC a GNSS) u vozidiel s prvou evidenciou od 15.6.2019 do 21.8.2023. V prípade vozidiel (napr. SCANIA) s iným tachografom, ako je v našej ponuke, Vám ich rovnako zabezpečíme.

Spoľahnite sa na nás a starosti s prechodom na nový a vyhovujúci inteligentný tachograf verzie 2 nechajte na nás.

DTCO+4.1  Sada+DTCO+4.1 
 
DTCO 4.1
(nižšia cena)
Vozidlá s prvou registráciou od 15.6.2019 do 21.8.2023 
 
DTCO 4.1
(nižšia cena)
Vozidlá s prvou registráciou od 15.6.2019 do 21.8.2023 

 

V nami doručenom potvrdení o predobjednaní nájdete nie len informácie týkajúce sa EČV vozidla, k tomu priradeného typu tachografu (DTCO A, DTCO B, DTCO C, ...), ale aj termín, kedy končí jeho overenie a periodická prehliadka. Na základe týchto údajov potom treba v čas zarezervovať termín jeho výmeny, overania a periodickej prehliadky. Pre zarezervovanie termínu výmeny, overenia a periodické prehliadky tachografu navštívte stránku našej partnerskej autorizovanej VDO dielne na www.tachtest.sk alebo si vyberte jednu z našich ďalších partnerských autorizovaných VDO dielní na stránke https://www.tachografy.sk/zoznam-dielni

pdf icon malaCeny prác a materialu k objednávkam cez VOS


 

Digitálne a inteligentné tachografy DTCO® 1381 značky VDO

Tachografy značky VDO patriace už viac ako 10 rokov spoločnosti CONTINENTAL pozná takmer každý vodičov nákladného vozidla a autobusu.

Tachografy VDO sa vyznačujú

 • Kvalitou a dlhodobou životnosťou
 • Technickou podporou a servisnou sieťou v celej EÚ vrátane Slovenska
 • Maximálnou starostlivosťou o zákazníkov
 • Inovatívnymi riešeniami
 • Nadstavbovými zariadeniami a systémami
 • Jednoduchosťou obsluhy
 • V prípade digitálnych a inteligentných tachografov
  • rýchlosťou načítania kariet vodičov
  • rýchlosťou prenosu údajov na externé zariadenie DLK Pro Smart 
 • Počítadlom VDO Counter zobrazujúcim informácie týkajúce sa zostávajúceho času jazdy/výkonu za deň/týždeň/dva týždne, času prestávok, denných a týždenných odpočinkov a u inteligentných tachografov aj počítadlom pracovného času
 • Prehľadnosťou zobrazovaných údajov

Tachografy sú povinnou výbavou motorových vozidiel na prepravu tovaru nad 3,5 t maximálnej prípustnej hmotnosti vrátane prívesu a návesu a motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie 9 a viac vrátane miesta vodiča.  

Základné členenie tachografov

a) Analógové

 • mechanické /analógový záznam na záznamovom liste a pohon cez mechanický náhon/
 • elektronické /analógový záznam na záznamovom liste a pohon cez snímač pohybu/

b) Digitálne /digitálny záznam na karte a v tachografe/

c) Inteligentné

 • verzie 1 /digitálny záznam na karte a v tachografe s funkciou GNSS satelitnej komunikácie a vzdialenej DSRC komunikácie/
 • verzie 2 /digitálny záznam na karte a v tachografe s funkciou GNSS satelitnej komunikácie, vzdialenej DSRC komunikácie s automatickým záznamom prechodu hraníc a so záznamom miesta nakládky a vykládky pre potreby kabotáže v rámci balíčka mobility/

DTCO 3.0a ako digitálny tachograf 

Motorové vozidlá prvýkrát evidované od 01.05.2006 musia byť vybavené s digitálnym tachografom podľa prílohy 1B. V ponuke je to digitálny tachograf VDO typu DTCO® 1381 v aktuálnej verzii 3.0a.

DTCO 4.1 ako inteligentný tachograf verzie 2

Motorové vozidlá prvýkrát evidované od 21.08.2023 musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 podľa prílohy 1C podporujúcim

 • satelitnú GNSS komunikáciu pre potreby záznamu polohy po troch hodinách kumulovanej jazdy a miesta začiatku a konca pracovnej smeny
 • vzdialenú DSRC komunikáciu na prenos údajov pre potreby cestných kontrol
 • štandardizované ITS rozhranie pre potreby integrácie do inteligentných dopravných systémov.
 • záznamom polohy miesta nakládky, vykládky a prekročenia hranice.
 • typom nákladu - tovar, cestujúci

Od 21.08.2023 všetky novo registrované motorové vozidlá musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 aj so záznamom polohy miesta nakládky, vykládky a prekročenia hranice. Je to definované vykonávacim nariadením komisie (EÚ) 2021/1228, ktoré upravuje prílohu 1C vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799.

Zavedenie inteligentných tachografov verzie 2 súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorá je prijatá do legislatívy členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 02.02.2022, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy z dôvodu kabotážnej prepravy

V období od 21.08.2023 do  21.08.2025 v rámci medzinárodnej dopravy musia inteligentné tachografy verzie 2 nahradiť analógové a digitálne tachografy do 31.12.2024 a inteligentné tachografy verzie 1 do 21.08.2025. Od 01.07.2026 v rámci medzinárodnej dopravy musia byť dodávkové vozidla na 2,5 t vybavené s inteligentným tachografom verzie 2.

Motorové vozidlá vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 po ich zavedení budú mať zjednodušenú a zvýhodnenú kabotážnu prepravu. 

Na stiahnutie  

pdf icon malaNavod_4_1_SK.pdf.

pdf icon malaNávod k DTCO 4.0e.pdf

pdf icon malaNávod k DTCO 3.0a.pdf

pdf icon malaPoužívateľská príručka k DTCO 4.0e.pdf

 

Kontakt:  +421 947 912 666

Späť do obchodu