Digitálne a inteligentné tachografy VDO typu DTCO aktuálnej verzie

Digitálny tachograf typu DTCO 3.0a a inteligentný tachograf verzie 1 typu DTCO 4.0e.

Variant
Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 11/INT2 11/DIG Zvoľte variant
Značka: VDO
€597 €577 od €577

Digitálne a inteligentné tachograf DTCO® 1381 značky VDO

Tachografy značky VDO patriace už viac ako 10 rokov spoločnosti CONTINENTAL pozná takmer každý vodičov nákladného vozidla a autobusu.

Tachografy VDO sa vyznačujú

 • Kvalitou a dlhodobou životnosťou
 • Technickou podporou a servisnou sieťou v celej EÚ vrátane Slovenska
 • Maximálnou starostlivosťou o zákazníkov
 • Inovatívnymi riešeniami
 • Nadstavbovými zariadeniami a systémami
 • Jednoduchosťou obsluhy
 • V prípade digitálnych a inteligentných tachografov
  • rýchlosťou načítania kariet vodičov
  • rýchlosťou prenosu údajov na externé zariadenie DLK Pro Smart 
 • Počítadlom VDO Counter zobrazujúcim informácie týkajúce sa zostávajúceho času jazdy/výkonu za deň/týždeň/dva týždne, času prestávok, denných a týždenných odpočinkov a u inteligentných tachografov aj počítadlom pracovného času
 • Prehľadnosťou zobrazovaných údajov

Tachografy sú povinnou výbavou motorových vozidiel na prepravu tovaru nad 3,5 t maximálnej prípustnej hmotnosti vrátane prívesu a návesu a motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie 9 a viac vrátane miesta vodiča.  

Základné členenie tachografov

a) Analógové

 • mechanické /analógový záznam na záznamovom liste a pohon cez mechanický náhon/
 • elektronické /analógový záznam na záznamovom liste a pohon cez snímač pohybu/

b) Digitálne /digitálny záznam na karte a v tachografe/

c) Inteligentné

 • verzie 1 /digitálny záznam na karte a v tachografe s funkciou GNSS satelitnej komunikácie a vzdialenej DSRC komunikácie/
 • verzie 2 /digitálny záznam na karte a v tachografe s funkciou GNSS satelitnej komunikácie, vzdialenej DSRC komunikácie s automatickým záznamom prechodu hraníc a so záznamom miesta nakládky a vykládky pre potreby kabotáže v rámci balíčka mobility/

DTCO 3.0a ako digitálny tachograf 

Motorové vozidlá prvýkrát evidované od 01.05.2006 musia byť vybavené s digitálnym tachografom podľa prílohy 1B. V ponuke je to digitálny tachograf VDO typu DTCO® 1381 v aktuálnej verzii 3.0a.

DTCO 4.0e ako inteligentný tachograf verzie 1

Motorové vozidlá prvýkrát evidované od 15.06.2019 musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 1 podľa prílohy 1C podporujúcim

 • satelitnú GNSS komunikáciu pre potreby záznamu polohy po troch hodinách kumulovanej jazdy a miesta začiatku a konca pracovnej smeny
 • vzdialenú DSRC komunikáciu na prenos údajov pre potreby cestných kontrol
 • štandardizované ITS rozhranie pre potreby integrácie do inteligentných dopravných systémov.

V ponuke je to inteligentný tachograf VDO typu DTCO® 1381 verzie 4.0e.

STCO ako inteligentný tachograf verzie 2

Od 21.08.2023 všetky novo registrované motorové vozidlá musia byť vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 aj so záznamom polohy miesta nakládky, vykládky a prekročenia hranice. Je to definované vykonávacim nariadením komisie (EÚ) 2021/1228, ktoré upravuje prílohu 1C vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/799.

Zavedenie inteligentných tachografov verzie 2 súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorá je prijatá do legislatívy členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 02.02.2022, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy z dôvodu kabotážnej prepravy

V období od 21.08.2023 do  21.08.2025 v rámci medzinárodnej dopravy musia inteligentné tachografy verzie 2 nahradiť analógové a digitálne tachografy do 31.12.2024 a inteligentné tachografy verzie 1 do 21.08.2025. Od 01.07.2026 v rámci medzinárodnej dopravy musia byť dodávkové vozidla na 2,5 t vybavené s inteligentným tachografom verzie 2.

Motorové vozidlá vybavené s inteligentným tachografom verzie 2 po ich zavedení budú mať zjednodušenú a zvýhodnenú kabotážnu prepravu. 

Na stiahnutie  

pdf icon malaNávod k DTCO 4.0e

pdf icon malaNávod k DTCO 3.0a

pdf icon malaPoužívateľská príručka k DTCO 4.0e

 

Kontakt:  +421 947 912 666

Späť do obchodu