DLK Pro SMART a DLK Pro TIS COMPACT

Sťahovanie údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov.

Variant
Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 2910002165200-MIA 2910002165400-MIA Zvoľte variant
Značka: VDO
€290 €446 od €290

Dátový kľúč DLK Pro SMART Downloadkey je určený pre všetky značky, typy a verzie digitálnych a inteligentných tachografov k sťahovaniu a prenosu údajov z tachografov a kariet vodičov k ich archivácii a vyhodnocovaniu. Odporúčaným nástrojom k automatickej archivácii a vyhodnocovaniu údajov je program VDO Fleet, ktorým je možné automatizovane generovať tlačové výstupy a zároveň ich zasielať do nastaveného emailu používateľa. Ide o kompaktný, ľahko prenosný a najviac rozšírený nástroj svojho druhu na trhu, ktorý svojou konštrukciou splní požiadavky všetkých prevádzkovateľov tachografov.

Z jednej strany dátového kľúča sa nachádza konektor na priame načítanie údajov z tachografov a z druhej strany USB konektor na ich prenos do PC. Na bočnej strane dátového kľúča sa nachádza otvor integrovanej čítačky kariet, do ktorej sa zasúva karta vodiča a slot pre SD kartu, ako prídavnú pamäť.

Kapacita dátového kľúča aj bez SD karty postačuje k viac ako 6.000 stiahnutí z tachografov a kariet vodičov. Archivácia údajov je možná aj priamo v dátovom kľúči.

Dátový kľúč DLK Pro TIS COMPACT SMART narozdiel od DLK Pro SMART umožňuje:

  • na displeji zariadenia vyhodnotiť priestupky (prekročenie doby vedenia alebo nedodržanie doby odpočinku) za daný deň, posledný týždeň a posledné 2 týždne.
  • v počítači vyhodnotiť zostávajúci čas vedenia v aktuálnej smene, týždni a dvoch týždňoch, prípadne zostávajúci čas jazdy medzi prestávkami a čas nasledujúceho odpočinku.
  • v počítači vyhodnodiť aj priestupky a udalosti/poruchy tachografu za stiahnuté obdobie.
  • na displeji a v počítači nalistovať zoznam vodičov a vozidiel s prehľadom nasledujúcich termínov sťahovania dát z kariet vodičov a vozidie
  • rýchlu kontrolu na farebnom 2,2-palcovom displeji

Postup sťahovania údajov z tachografu

1. Pri zapnutom zapaľovaní vložte podnikovú kartu do tachografu podobne ako kartu vodiča. Po načítaní podnikovej karty sa na displeji tachografu zobrazí hláška "Podnik je prihlásený".

Podnik je prihlaseny

2. Do čelného komunikačného konektora tachografu zasuňte vypnutý dátový kľúč. V prípade typu DTCO sa konektor nachádza pod krytkou, ktorá sa otvára jej zatlačením. Pri starších verziách tachografu môže tachograf indikovať chybu, ktorú je potrebné ignorovať a dátový kľúč nechať v tachografe.

3. Dátový kľúč zasunutý v tachografe nie je potrebné počas sťahovania držať z dôvodu jeho možného vypadnutia.

4. Ďalším pípnutím dátového kľúča sa signalizuje ukončenie prenosu údajov. Dátový kľúč z tachografu vytiahnite a podnikovú kartu vysuňte z tachografu rovnakým spôsobom, ako kartu vodiča. Pri výbere podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Nie". Podnikovú kartu v tomto prípade z tachografu neodhláste.

Odhlasit podnik

Prihlásenie a odhlásenie podniku v tachografe

Prvé použitie podnikovej karty a prihlásenie podniku do tachografu

1. Vložte podnikovú kartu do tachografu, počkajte kým ju načíta a na displeji sa zobrazí názov držiteľa podnikovej karty a potom hláška „Podnik prihlásený“.

Podnik prihlásený

2. Počkajte, kým sa tachograf prepne do prevádzkového režimu "Podnik", ktorý je v strede displeja tachografu symbolizovaný piktogramom domčeka.

Rezim podnik

3. Následne pri vysunutí podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Nie". Podnikovú kartu v tomto prípade už z tachografu neodhláste.

Odhlasit podnik

4. Podnikovú kartu odhláste z tachografu iba v prípade zmeny vlastníka alebo prevádzkovateľa vozidla, v ktorom je predmetný tachograf nainštalovaný. Pri vysunutí podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Áno" a podniková karta bude v tachografe odhlásená.


Na stiahnutie pdf icon mala Návod.pdf

Kontakt:  +421 947 912 666

Späť do obchodu