DLK Pro Downloadkey SMART

Sťahovanie údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov.

Skladom
Kód: 2910002165200
Značka: VDO
€334

Popis a funkcie

Dátový kľúč DLK Pro Downloadkey Smart od VDO je určený: 

  • pre všetky značky, typy a verzie digitálnych a inteligentných tachografov
  • k sťahovaniu a archivácii údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov integrovanou čítačkou kariet
  • k prenosu údajov do počítača alebo priamo do programu TIS-Web®.

Na stiahnutie  pdf icon mala Návod

 

Výhody

Kapacita novej generácie dátového kľúča je 1500 MB, čo postačuje na viac ako 6.000 stiahnutí z tachografov a kariet vodičov.

Ide o kompaktný, ľahko prenosný a najviac rozšírený nástroj svojho druhu na trhu, ktorý svojou konštrukciou splní požiadavky všetkých prevádzkovateľov digitálnych a inteligentných tachografov v rámci sťahovania a archivácie údajov.

Z jednej strany dátového kľúča sa nachádza sériové rozhranie typu RS232 na načítanie údajov z tachografov a z druhej strany USB rozhranie na ich prenos do PC. Na bočnej strane dátového kľúča sa nachádza štrbina integrovanej čítačky kariet, do ktorej sa zasúva karta vodiča.

 

Najčastejšie otázky 

 

Sťahovanie údajov z tachografu sa robí pri vloženej podnikovej karte.

1. Vložením podnikovej karty do tachografu sa na jeho displeji zobrazí "Podnik je prihlásený". Táto hláška znamená, že v tachografe už bola vložená Vaša podniková karta.

 Podnik je prihlaseny

2. Tachograf sa sťahuje nasledovne. Zapne sa zapaľovanie, do tachografu sa vloží podniková karta, do komunikačného konektora tachografu sa zasunie dátový kľúč DLK Pro a čaká sa na pípnutie kľúča. V prípade typu DTCO sa konektor nachádza pod krytkou, ktorú otvoríte jej zatlačením. Na starších verziách tachografu môže tachograf vykázať chybu, ktorú treba ignorovať a dátový kľúč DLK Pro nechať v tachografe. 

3. Dátový kľúč DLK Pro zasunutý v tachografe netreba držať, aj keď sa zdá, že z neho vypadne.  

4. Po pípnutí sa dátový kľúč DLK Pro jeho vytiahnutím odpojí od tachografu a podniková karta sa vyberie z tachografu rovnakým spôsobom, ako karta vodiča. Pri výbere podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Nie".

Odhlasit podnik

5. Hotovo, údaje z tachografu máte stiahnuté.

 

Prihlásenie a odhlásenie podniku v tachografe.

Prvé použitie podnikovej karty a prihlásenie podniku do tachografu.

1. Vložte podnikovú kartu do tachografu, počkajte kým ju načíta a na displeji sa zobrazí názov držiteľa podnikovej karty a potom hláška „Podnik prihlásený“.

Podnik prihlásený

2. Počkajte, kým sa tachograf prepne do prevádzkového režimu "podnik", ktorý je v strede displeja tachografu symbolizovaný piktogramom domčeka.

Rezim podnik

 3. Pri výbere podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Nie", aby zostala podniková karta v tachografe prihlásená. 

Odhlasit podnik

4. Podnikovú kartu odhláste z tachografu iba v prípade zmeny vlastníka alebo prevádzkovateľa vozidla, v ktorom je predmetný tachograf nainštalovaný. Pri výbere podnikovej karty sa na tachografe zobrazí hláška „Odhlásiť podnik ?“ V tomto kroku vyberte a potvrďte tlačidlom OK možnosť "Áno" a podniková karta bude v tachografe odhlásená.

 

Kontakt: 0903 22 40 03 / 0903 22 77 34